NÁPOJOVÝ LÍSTEK

v í n a   /   W i n e s

rozlévaná vína 0,2 l
one glass


b í l á  /  W h i t e

Chardonnay Itálie 69,-
Pinot Grigio Itálie 69,-
Lambrusco Itálie 69,-


r ů ž o v á  /  r o s é

Rosato Itálie 69,-


č e r v e n á  /  r e d

Merlot Itálie 69,-
Cabernet Sauvignon Itálie 69,-
Lambrusco Itálie 69,-


s e k t  /  s p a r k l i n g  W i n e

rozlévaný sekt 0,15 l
one glass
prosecco extra dry 69,-


m í c h a n ý  n á p o j  /  m i x e d  d r i n k

aperol spritz
Aperol, Prosecco extra dry, soda, plátek pomeranče
Aperol, Prosecco extra dry, soda water, orange slice
109,-
 
Pizzeria Modrá Zahrada
Pizzeria Modrá Zahrada