NÁPOJOVÝ LÍSTEK

m i n e r á l n í  v o d a   /   m i n e r a l  W a t e r

0,33 rajec perlivý
Mineral sparkling water
39,-
0,33 rajec jemně perlivý
Mineral water gently sparkling
39,-
0,33 rajec neperlivý
Still water
39,-
0,75 rajec neperlivý
Still water
79,-
0,75 rajec jemně perlivý
Mineral water gently sparkling
79,-
0,33 badoit – přírodní minerální voda
Mineral sparkling water
46,-
0,75 badoit – přírodní minerální voda
Mineral sparkling water
89,-
 
Pizzeria Modrá Zahrada
Pizzeria Modrá Zahrada